Fernhill supply Nationwide - UK, Ireland, and Europe

 
 
331195 Clarina, Co Limerick -1.jpg
D0A83D37-5C71-4D90-8C16-B345122436C2.jpeg
IMG_5590.jpg
B4929C6A-E310-40F9-B64A-65C7029071DC.jpeg
TuscanyGreyLava1_725.jpg
TuscanyGreyLava2_729.jpg
TuscanyGreyLava3_730.jpg
TuscanyGreyLava3_731.jpg
TuscanyGreyLava3_732.jpg
TuscanyGreyLava3_733.jpg
TuscanyGreyLava5_735.jpg
TuscanyGreyLava4_734.jpg
TuscanyGreyLava10_726.jpg
TuscanyGreyLava11_727.jpg
TuscanyGreyLava12_728.jpg
TuscanyGreyLavaCooley1_736.jpg
 

Tuscany

Grey/Lava

Flat Stone per box = 0.55 sq MFlat per Pallet = 19.8 sq MCorner per box = 155 Linear MCorners per Pallet = 24.8 Linear MWeight per box = 22.5kg. Box Size. 600*300*250mm